filtrace
pronájem
objednávka
kontakt
Velké procento poruch strojů je způsobeno nečistotami v oleji. Znečištěný nebo opotřebovaný olej má snížené mazací schopnosti, obsahuje prach, kovové částice, kyselé složky, vodu a rozložená aditiva.

Jak vznikají znečištěné oleje?
• přirozeným otěrem kovových součástí
• proniknutím prachových částic
• přímísením jiných látek během výrobních procesů
• rozkladem aditiv

Filtrací olejů se prodlužuje jejich životnost a oddaluje se tak nutná výměna celé olejové náplně. Tím lze dosáhnout úspory provozních nákladů. Používáním vyčištěných olejů se zvyšuje spolehlivost chodu strojů, předchází se jejich nadměrnému opotřebení a snižují se náklady na náhradní díly a na opravy. Průběžnou filtrací olejů se také minimalizují prostoje z důvodu odstávky strojů za účelem výměny oleje.

Odstraňujeme mechanické nečistoty a vodu z olejů. Zajišťujeme pronájem filtračních stanic.

Poskytujeme tyto služby:
• filtrace hydraulických olejů
• filtrace turbínových olejů
• filtrace kalících, řezných a jiných olejů
• filtrace obráběcích kapalin
• odstraňování vody z olejeúvod

Filtraci je možné provádět jak za plného provozu strojů, tak i externě v jakýchkoliv nádobách nebo kontejnerech !